Paşaport simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

 

Depunerea cererii:
• Personal, în ţară, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiiilor Prefectului de pe raza judeţului de domiciliu.
• Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Baku - dacă vă aflaţi în Republica Azerbaidjan şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.
Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat prin e-mail (baku.consul@mae.ro). Programarea poate fi făcută şi direct la sediul Secţiei Consulare sau telefonic.
Secţia consulară a Ambasadei României la Baku este competentă pentru preluarea cererilor, datelor şi documentelor justificative ale solicitanţilor pe care le transmite automat în România in sistem electronic securizat.
Prezenţa personală la Secţia consulară a solicitanţilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale ale viitorilor titulari de paşapoarte, conform normelor legale în vigoare.

După depunerea cererii paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

Documente necesare:
• Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
• În cazul schimbării numelui sau prenumelui este necesară prezentarea, după caz, a următoarelor documente în original şi copie: certificat românesc de căsătorie, sentinţa românească de divorţ, decizie pronunţată de către autorităţile din România cu privire la schimbarea pe cale administrativă a numelui/prenumelui;
• Paşaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
• In cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile azerbaidjene.
• Pierderea paşaportului se declară de către titular şi la sediul Secţiei consulare Baku;
• În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

Eliberare:
Paşapoartele electronice NU se eliberează în regim de urgenţă. Paşapoartele electronice se confecţionează în România şi se trimit ulterior la Secţia consulară.
Termenul de eliberare a paşaportului românesc, conform prevederilor legale este de aproximativ 30-45 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
Eliberarea are loc la sediul Secţiei consulare, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular prin procură autentică, de preferat vineri între orele 10.00-12.00, fără programare, prezentând chitanţa, cartea de identitate şi paşaportul anterior.
Este necesară prezentarea paşaportului vechi. Paşaportul vechi se anulează şi se remite titularului spre păstrare.
ATENŢIE: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.
 

Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019

16.05.2019

Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019 La 26 mai 2019, o dată cu alegerile pentru Parlamentul European, se…

Vizita viceprim-ministrului Ana Birchall

18.03.2019

În perioada 14-16 martie 2019 doamna Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, s-a aflat în Azerbaidjan…

Expoziție dedicată Centenarului Marii Uniri

21.06.2018

Pe 20 iunie 2018 a avut loc, la Biblioteca Națională a Azerbaidjanului, în prezența unui numeros public, vernisajul expoziției “Marea Unire. De la…

Vizita Secretarului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi

15.05.2018

În perioada 11-13 mai 2018 s-a aflat în vizită la Baku o delegație a Secretariatului de Stat pentru Culte din România, condusă de secretarul de stat…