Înscriere acte emise de autorităţi străine

Schimbarea de nume pe cale administrativă

Cetăţenii români aflaţi în Republica Azerbaidjan, care au înscrise în documentele de identitate emise de autorităţile azerbaidjene alt nume şi/sau prenume şi care nu pot prezenta un document pentru înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă române, vor solicita schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă.
Cererea de schimbare a numelui se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria ultimului loc de domiciliu avut în Romania sau, dacă nu a avut niciodată domiciliul în România, la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor a Sectorului 1 - Municipiul Bucureşti.


În vederea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă se vor depune următoarele documente:
• formular cerere;
• copii legalizate de pe certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie);
un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a apărut extrasul din cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
• document din care să rezulte că solicitantul este cetăţean român;
• cazierul judiciar;
• cazierul fiscal;
• documentele de identitate sau călătorie eliberate de autorităţile străine din care să rezulte că persoanele poartă numele sau prenumele solicitat, în fotocopie;
• orice alte documente pe care persoanele în cauză le consideră necesare în susţinerea cererii, în fotocopie;
• cerere servicii consulare.
 

Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019

16.05.2019

Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019 La 26 mai 2019, o dată cu alegerile pentru Parlamentul European, se…

Vizita viceprim-ministrului Ana Birchall

18.03.2019

În perioada 14-16 martie 2019 doamna Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, s-a aflat în Azerbaidjan…

Expoziție dedicată Centenarului Marii Uniri

21.06.2018

Pe 20 iunie 2018 a avut loc, la Biblioteca Națională a Azerbaidjanului, în prezența unui numeros public, vernisajul expoziției “Marea Unire. De la…

Vizita Secretarului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi

15.05.2018

În perioada 11-13 mai 2018 s-a aflat în vizită la Baku o delegație a Secretariatului de Stat pentru Culte din România, condusă de secretarul de stat…