Paşaport simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

 Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :
• aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, aveţi prelungit succesiv dreptul de şedere , în decurs de un an, pe teritoriul Republicii Azerbaidjan;
• aţi dobândit un drept de şedere pe teritoriul Republicii Azerbaidjan în scopul reunificării familiale cu o persoană care are domiciliul Republica Azerbaidjan;
• aţi dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;
• aţi dobândit cetăţenia Republicii Azerbaidjan;
• aveţi drept de muncă;
• sunteţi înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare profesională;
• sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European.
Cererea pentru eliberarea paşaportuli trebuie depusă personal.

Documente necesare:
a) permisul de şedere original sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă a Republicii Azerbaidjan sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (se prezintă ÎN Original);
b) certificatul de naştere românesc in original;
c) certificatul de căsătorie românesc in original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);
d) sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pentru cei divorţaţi);
e) certificatul deces românesc al soţului/soţiei, in original (pentru cei văduvi);
f) paşaportul vechi in original;
g) buletinele sau cărţile de identitate româneşti în original.


Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate - pentru minor:
a) permisul de şedere original al părinţilor/părintelui în care să fie inclus minorul ori permis de şedere emis de autorităţile statului de reşedinţă având ca titular minorul sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (se prezintă ÎN ORIGINAL);
b) cartea de identitate emisă de autorităţile Republicii Azerbaidjan în original – dacă este cazul, în funcţie de vârstă;
c) certificatul de naştere românesc în original;
d) certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;
e) sentinţa de divorţ rămasă definitiva in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care sa rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;
f) Hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care se încredinţează minorul reprezentantului său legal care face cererea de eliberarea a paşaportului (pentru minorii sub 14 ani) sau care îşi exprimă acordul sub forma declaraţiei legalizate;
g) certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);
h) paşapoartele părinţilor în original;
i) declaraţia de acord a părinţilor / părintelui / tutorelui / reprezentantului legal, după caz.
Informaţii generale despre procedura de obţinere a paşapoartelor pot fi accesate pe site-ul http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/ al Direcţiei Generale de Paşapoarte.

 

Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019

16.05.2019

Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019 La 26 mai 2019, o dată cu alegerile pentru Parlamentul European, se…

Vizita viceprim-ministrului Ana Birchall

18.03.2019

În perioada 14-16 martie 2019 doamna Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, s-a aflat în Azerbaidjan…

Expoziție dedicată Centenarului Marii Uniri

21.06.2018

Pe 20 iunie 2018 a avut loc, la Biblioteca Națională a Azerbaidjanului, în prezența unui numeros public, vernisajul expoziției “Marea Unire. De la…

Vizita Secretarului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi

15.05.2018

În perioada 11-13 mai 2018 s-a aflat în vizită la Baku o delegație a Secretariatului de Stat pentru Culte din România, condusă de secretarul de stat…