NATO CPE

Relaţiile NATO cu Republica Azerbaidjan


Domeniile principale de colaborare

  • Cooperarea în domeniul securităţii

Urmare participării cu periodicitate la activităţile PfP, Azerbaidjan a putut să-şi aducă o  contribuţie activă la asigurarea securităţii euro-atlantice, prin sprijinirea operaţiilor NATO pentru menţinerea păcii. În prezent, o unitate compusă din două plutoane din Azerbaidjan participă în cadrul contingentului turc, alături de alte forţe NATO, la Forţa Internaţională de Asistenţă de Securitate (ISAF) din Afganistan.

Republica Azerbaidjan a declarat un număr de unităţi disponibile să participe la activităţile PfP, decizia urmând să fie luată de la caz la caz. Acestea sunt unităţi de infanterie, unităţi de sprijin logistic şi altele.

Azerbaidjan contribuie la lupta împotriva terorismului prin participarea sa la Planul de acţiune al Parteneriatului împotriva Terorismului (PAP-T). Aceasta include schimbul de informaţii şi analiză cu NATO şi colaborarea cu Aliaţii pe dimensiunea de instruire pentru întărirea capabilităţilor naţionale de combatere a terorismului și creşterea securității frontierelor și a infrastructurii. Este în curs de dezvoltare schimbul de informaţii prin intermediul Unităţii NATO pentru schimb de informaţii privind ameninţările teroriste. De asemenea, Azerbaidjan colaborează pentru crearea Centrului Internaţional de instruire pentru combaterea terorismului în cadrul Academiei de pe lângă Ministerul Securităţii Naţionale.

Azerbaidjan şi NATO conlucrează la creşterea securităţii maritime a Azerbaidjanului şi în spațiul aerian al Mării Caspice. De asemenea, NATO poartă discuţii cu Azerbaidjanul pentru prevenirea activităţilor ilegale în sectorul său de la Marea Caspică, în colaborare cu alte state partenere. Părţile conlucrează la consolidarea și reforma forţelor de grăniceri ale Azerbaidjanului.

NATO nu are un rol direct în negocierile vizând rezolvarea conflictului dintre Azerbaidjan şi Armenia din regiunea separatistă Nagorno-Karabah, acestea derulându-se în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Cu toate acestea, NATO urmăreşte cu interes acest proces şi încurajează ambele ţări să continue eforturile pentru rezolvarea paşnică a conflictului.

Rezolvarea paşnică a conflictelor reprezintă o valoare de bază a NATO şi unul din angajamentele de bază asumate de către toate ţările partenere atunci când aderă la Parteneriatul pentru Pace.

 

  • Reforma sectorului de securitate şi apărare

Reforma sectorului de securitate este esențială pentru dezvoltarea Azerbaidjanului şi atingerea scopului propus de adoptare a standardelor euro-atlantice şi aprofundare a cooperării euro-atlantice. Acesta este un domeniu în care NATO şi fiecare Aliat în parte are o expertiză considerabilă pe care Azerbaidjanul o poate valorifica. O prioritate-cheie este stabilirea controlului democratic asupra forţelor armate. NATO susţine, de asemenea, procesul mai larg de reformă democratică și instituțională în curs de desfăşurare în Azerbaidjan.

Cu sprijinul NATO, Azerbaidjanul a început să elaboreze o serie de documente strategice în domeniul apărării şi securităţii, cu rol de susţinere şi îndrumare în procesul derulării Analizei Strategice a Apărării (SDR). În acest cadru, a fost elaborată noua Doctrină Militară şi sunt perfecţionate metodele de antrenament. De asemenea, sunt purtate consultări privind măsurile necesare a fi adoptate în alte domenii de planificare a apărăii şi bugetului.

NATO şi Aliaţii în parte continuă să sprijine Azerbaidjanul în crearea unor forţe moderne, mobile, bine pregătite, echipate şi eficiente, care să fie interoperabile cu cele ale Aliaţilor. Participarea Azerbaidjanului, începând cu 1997, în programul PfP - Procesul de Planificare şi Analiză (PARP), a avut un rol instrumental în pregătirea Batalionului de menţinere a păcii, în prezent fiind sprijinită dezvoltarea unei unităţi suplimentare, care ar putea eventual să fie disponibilă pentru participare la întregul spectru de operaţii NATO.

Sunt purtate consultări cu Azerbaidjan privind structurile şi metodele de educaţie militară, pe măsură ce Ministerul Apărării îşi manifestă interesul pentru adaptarea acestora la standardele NATO. NATO şi Azerbaidjan colaborează în cadrul PARP şi afara acestuia în vederea perfecţionării capabilităţilor de comandă şi control a fiecăruia dintre structurile militare, cât și pentru dezvoltarea logisticii.

Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019

16.05.2019

Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019 La 26 mai 2019, o dată cu alegerile pentru Parlamentul European, se…

Vizita viceprim-ministrului Ana Birchall

18.03.2019

În perioada 14-16 martie 2019 doamna Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, s-a aflat în Azerbaidjan…

Expoziție dedicată Centenarului Marii Uniri

21.06.2018

Pe 20 iunie 2018 a avut loc, la Biblioteca Națională a Azerbaidjanului, în prezența unui numeros public, vernisajul expoziției “Marea Unire. De la…

Vizita Secretarului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi

15.05.2018

În perioada 11-13 mai 2018 s-a aflat în vizită la Baku o delegație a Secretariatului de Stat pentru Culte din România, condusă de secretarul de stat…